Ο Ατταπουλγίτης για την πεπτική υγεία των ζώων

sourmaidou 0

Η απορροφητική ικανότητα του ατταπουλγίτη

Ο ατταπουλγίτης χρησιμοποιείται στη διατροφή των παραγωγικών ζώων για τη δέσμευση και απομάκρυνση των μυκοτοξινών από τις ζωοτροφές, αλλά και ως προστατευτικό του γαστρεντερικού σωλήνα, δεσμεύοντας τις τοξίνες, τα τοξινογόνα από βακτήρια, αλλά και μειώνοντας τις διάρροιες και τη θνησιμότητα στα νεογέννητα και απογαλακτισθέντα ζώα. Οι συνέργιες του ατταπουλγίτη με προβιοτικά (Saccharomyces Cere-visiae) για πεπτική υγεία και αιθέρια έλαια ρίγανης για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και της αντιμικροβιακής δράσης, οδηγούν και σε βελτίωση των αποδόσεων των παραγωγικών ζώων ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Παραγωγή ατταπουλγίτη στα Γρεβενά

Η μονάδα παραγωγής της ΓΕΩΕΛΛΑΣ δυναμικότητας 140.000 ΜΤ, εφαρμόζοντας τεχνικές «δυναμοποίησης» (εξώθηση από εκβολέα, θερμική ενεργοποίηση σε θερμοκρασίες >200°C και λειοτρίβηση σε αερόμυλο κάτω από υψηλή πίεση αέρα) ενισχύει τις επιφανειακές ιδιότητες του ατταπουλγίτη, οι οποίες είναι άκρως σημαντικές στην ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με εντεροτοξίνες βακτηρίων όπως E. Coli and Cl. Perfringens και τοξίνες που παράγονται από μύκητες λόγω κακής συντήρησης της ζωοτροφής ή των δημητριακών. Σαν συνέπεια προφυλάσσει κατ’ αυτό τον τρόπο το εντερικό επιθήλιο των ζώων, προσφέροντας έτσι μία ενισχυμένη πεπτική ασφάλεια και ένα υψηλό επίπεδο υγείας.

Συνέργιες του Ελληνικού Ατταπουλγίτη με προβιοτικά και αιθέρια έλαια ρίγανης

Ένα παράδειγμα εντερικής προφύλαξης χοιριδίων δίνεται κατωτέρω: Μία σειρά από βακτήρια E.Coli τύπου 0157:H7 προστέθηκε σε διάφορες συγκεντρώσεις: 10, 102, 104 και 106, σε εντεροκύτταρα χοιριδίων (IPEC-J2), παρουσία και απουσία από διάφορους τύπους Ελληνικού ατταπουλγίτη (που αντιστοιχεί σε δοσολογία προσθήκης στην τροφή στα 3 Κg/ΜΤ).

Ο Ελληνικός Ατταπουλγίτης τρίτης γενιάς δείχνει να έχει προστατευτική δράση σε σύγκριση με τον μάρτυρα, αυξάνοντας κατά 21% τον αριθμό των επιζώντων εντεροκυττάρων παρουσία E.Coli σε συγκέντρωση 10/ml, ενώ σε μεγάλες συγκεντρώσεις 106/ml από E.Coli αυξάνει τα επιζώντα κύτταρα κατά 13%.

Mε ανάλογο τρόπο ο αριθμός των επιζώντων εντεροκυττάρων παρουσία Cl. perfringes αυξήθηκε κατά 13% στις χαμηλές συγκεντρώσεις (10/ml) και κατά 9% στις υψηλότερες (106/ml). Συμπερασματικά, ο Ελληνικός Ατταπουλγίτης εμφανίζει μια σημαντική προφυλακτική δράση στα εντεροκύτταρα χοίρου, ενάντια σε τοξινογόνα βακτηρίων.

Τα αποτελέσματα αυτά μεταφράζονται με μείωση της θνησιμότητας του απογαλακτισμού από 1 σε 0.7%, της συνολικής θνησιμότητας από 4.8 σε 3.5%, όπως και του συνολικού δείκτη μετατρεψιμότητας (FCR) από 2.65 σε 2.57, καθώς και της μέσης ημερήσιας αύξησης βάρους (DWG) από 667 σε 690g, σαν συνέπεια της προφύλαξης του εντερικού επιθηλίου από αποικισμό με E.Coli και σύγχρονη δέσμευση των παραγομένων τοξινογόνων.

Ενώ η αντιμικροβιακή δράση των αιθερίων ελαίων της ρίγανης (των πλέον βιολογικά δραστικών σε σύγκριση με άλλα εκχυλίσματα φυτών) ενάντια σε ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών, ενισχύοντας τη δράση του προϊόντος ακόμη και σε υψηλά επίπεδα επιμόλυνσης κατά την διάρκεια της πάχυνσης του χοίρου, οδηγεί σε διαφορές στον δείκτη μετατρεψιμότητας (FCR) από 2,60 σε 2,41 και των τελικών σωματικών βαρών από 96,6 σε 100,6Κg στις 167 ημέρες. Τιμές που ενισχύουν κατά πολύ σημαντικό βαθμό τα οικονομικά οφέλη της μονάδας.

Οι μετρήσεις δέσμευσης Αφλατοξίνης Β1 (ΑΟKIN AG, 13125 Berlin, Germany / σύμφωνα με EC 401/2006), σε πολύ υψηλά επίπεδα επιμόλυνσης (4,000 ppb), έδειξαν την ενεργότητα των προϊόντων του ατταπουλγίτη αφού με χαμηλή δοσολογία προσθήκης του στην τροφή δηλαδή με 200g / τόνο τροφής (περιεκτικότητα 0.02%) ο θερμικά ενεργοποιημένος ατταπουλγίτης (SANFED® ULTRA) δεσμεύει το 96% της Αφλατοξίνης Β1. Η υψηλή αυτή τιμή οφείλεται «τόσο στην διαδικασία θερμικής ενεργοποίησης που αυξάνει την ελαιοφιλία των επιφανειών του ατταπουλγίτη και οδηγεί στην βελτιστοποίση της επιλεκτικότητάς τους στην δημιουργία δεσμών με τις τοξίνες, όσο και στην διεργασία λειοτρίβησης (δυναμοποίηση) που υφίσταται το υλικό κατά την παραγωγική του διαδικασία».

Οι αρνητικές επιπτώσεις της ζεαραλενόνης στην μείωση της γονιμότητας των ζώων, ρυθμίζονται επίσης με την πολύ δραστική δέσμευση της τοξίνης αυτής κατά 96 % με την χρήση θερμικά ενεργοποιημένου ατταπουλγίτη (SANFED® ULTRA), για επίπεδα επιμόλυνσης τα 500 ppb με δοσολογία προσθήκης τα 2 Κg SANFED® ULTRA / τόνο τροφής (0.2 %).

Οι μετρήσεις δέσμευσης βιταμινών και ιχνοστοιχείων από τον ατταπουλγίτη κυμάνθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα (2 %).

Πηγή: Agronea

https://www.agronews.gr/farming/tehniki-frodida/152894/o-attapoulgitis-t...