Νερό

Το νερό έχει ένα γεωμετρικό σχήμα γνωστό σαν gluster δηλαδή κρυσταλλίνη. Σχηματίζει ένα τετράεδρο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το νερό είναι ένα τρεχούμενο κρύσταλλο. Είναι γνωστό από τη φυσική ότι τα γεωμετρικά σχήματα δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Έτσι και το νερό, επειδή έχει ένα συγκεκριμένο γεωμετρικό σχήμα, μεταδίδει ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δηλ. ενέργεια. Τη μεγάλη τάξη και το σύστημα που βρίσκονται πίσω από το φαινόμενο του νερού απέδειξε τα τελευταία 10 χρόνια ο ιάπωνας επιστήμονας, δρ. Masaru Emoto.  Ο Emoto απέδειξε ότι το νερό έχει μνήμη, ακούει, διαβάζει και αντικατοπτρίζει το περιβάλλον.

Το φυσικό νερό μιας πηγής έχει θεραπευτική μορφή. Υπάρχουν πηγές νερού που προκαλούν ίαση στους ανθρώπους, όπως οι πηγές Fatima και Lourdes όπου έχουν σημειωθεί 6000 θεραπείες. Οι πηγές αυτές έχουν εξετασθεί και αποδείχτηκε ότι το διαφορετικό σε αυτές είναι οι ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις του νερού.

Αυτό το νερό μεταφέρει την πληροφορία της υγείας. Το νερό είναι η ενάργεια της ζωής, προσφέρει και ενισχύει την πληροφορία της αυτοθεραπείας, γεμίζει τις μπαταρίες της ζωής μας.  Επίσης το νερό βοηθάει απόκτηση συνειδητότητας, δεν είναι τυχαίο που ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από 90% νερό.

Τα ΕΜΧ κεραμικά (το κεραμικό στο ποίο με την ειδική Τεχνολογία των ΕΜ είναι ψημένοι οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί ΕΜ) επαναφέρουν το νερό στη σωστή του ποιότητα αυτή ακριβώς που μπορεί να αναγνωρίσει ο οργανισμός μας, ώστε να μπορεί το νερό να λειτουργήσει ως αποτοξινωτικό.  Είναι σε θέση να σβήσει τις κακές μνήμες του νερού κάνει επίσης το σωστό συντονισμό που χρειάζεται το σώμα μας. Το νερό στη φυσική του μορφή έχει τα ηλεκτρόνιά του διαθέσιμα. Όταν όμως υποστεί πίεση (σωληνώσεις, βρύσες) τα ηλεκτρόνια δεν είναι διαθέσιμα, έτσι το νερό δεν διαθέτει την ευεργετική δράση των ηλεκτρονίων. Η ζύμωση ειδικού πηλού με τους EM .1® Με την διαδικασία  αυτής της ζύμωσης ο πηλός αποκτά τις ιδιότητες των EM .1® που είναι:  Αντιοξείδωση,  απιονισμός  και συντονισμός. Τα ΕΜ Χ κεραμικά επαναφέρουν την ποιότητα και το γεωμετρικό σχήμα του νερού, καθώς επίσης σβήνουν  τις συχνότητες (τις αρνητικές πληροφορίες). Βελτιώνουν  επίσης την  ποιότητα του νερού μέσω της αντιοξείδωσης και μέσω της μείωσης της επιφανειακής τάσης του νερού (Redox Potential).