Γεωργία

Η σημασία των μικροοργανισμών για το έδαφος και τα φυτά  

Η διαρκής (αειφόρος) γονιμότητα του εδάφους επιτυγχάνεται με την υψηλή βιολογική δραστηριότητα των μικροοργανισμών. Με επιστημονικές μετρήσεις έχει διαπιστωθεί ότι στις βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις σχηματίζεται λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από ό,τι στις συμβατικές. Αυτό σημαίνει ότι οι μικροοργανισμοί είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την οργανική ύλη περισσότερο για την αύξηση της γονιμότητας του εδάφους και λιγότερο για τη δική τους παραγωγή ζωτικής ενέργειας. 

Η ποικιλομορφία των κοινοτήτων των μικροοργανισμών «προσφέρει» στα φυτά τα αποδομημένα προϊόντα από τα οργανικά υπολείμματα με μηδαμινή κατανάλωση ενέργειας. Τα φυτά μπορούν βέβαια να αφομοιώσουν «σχεδόν έτοιμα» μόρια πρωτεΐνης, εξοικονομώντας έτσι δικές τους διαδικασίες σύνθεσης. Το φυτό δέχεται έτσι το είδος και την ποσότητα των θρεπτικών συστατικών που χρειάζεται, ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξής του, το κλίμα, ακόμα και την ώρα φωτός που, σε «έτοιμη» μορφή και σε «οργανική ποιότητα». 

Αποτελέσματα στη βιολογική γεωργία

Οι ΕΜ συντελούν στη δυναμική ανάπτυξη των φυτών, αυξάνοντας τη χλωροφύλλη, στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των φυτών και στην επίτευξη της ομοιομορφίας των καρπών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον διπλασιασμό σχεδόν της καρποφορίας των φυτών.  

Σημαντική είναι η εφαρμογή των ΕΜ στη γεωργία, στην αναζωογόνηση των οργανισμών του εδάφους και στην παραγωγή οργανικού λιπάσματος (Bokasi) με τη διαδικασία της ζύμωσης. Επίσης οι ΕΜ δίνουν γευστικό άρωμα και μεγαλύτερη διάρκεια συντήρησης στα λαχανικά και τα φρούτα. Επιδρούν στη παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ, βελτιώνουν τη δομή του εδάφους και το βοηθούν να συγκρατεί την υγρασία, συμβάλλοντας έτσι στην υγιή ανάπτυξη των φυτών και των ζώων.