Μαρία, Μ. (Ηράκλειο, Κρήτη)

Εδώ και αρκετά χρόνια αντιμετωπίζω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο έντερό μου. Η πόση των περισσοτέρων υγρών ακόμη και νερό, μου προκαλούσαν πόνους. Η χρήση των κεραμικών με Ενεργούς Μικροοργανισμούς στο νερό, πραγματικά μου έλυσαν σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα αυτό. Μετά από χρόνια μπόρεσα να ευχαριστηθώ κάτι που για όλους εσάς είναι αυτονόητο και φυσικό: ο νερό! Παράλληλα όλη η οικογένειά μου απολαμβάνει ένα καθαρό και χωρίς οσμές νερό!

Μαρία, Μ. (Ηράκλειο, Κρήτη)