Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστεΕίμαστε μια ομάδα ενεργών πολιτών και δραστήριων ανθρώπων που δούλεψε – ζύμωσε την ιδέα της επιστροφής σε ένα φυσικό – ισορροπημένο περιβάλλον και εξελίχθηκε σε  έναν Κοινωνικό Συνεταιρισμό. Όνειρό μας η παρουσία του ανθρώπου μέσα στο περιβάλλον με σεβασμό και θετική δράση, παντρεύοντας παλαιά γνώση με μια νέα, φρέσκια οπτική. Στόχος μας η διαρκής εργασία – συνεργασία για να βρούμε τις ισορροπίες, τις εναλλακτικές, τις μεθόδους για την τοποθέτησή μας στη φύση, στην άμεση επαφή μας με τα μέσα παραγωγής και διατροφής, στην κυριαρχία μας σε κάθε διατροφικό πόρο, στην προώθηση της φιλικής με τον άνθρωπο και το περιβάλλον γεωργίας και κτηνοτροφίας, στην αειφορία.  

Προϊόντα που μας βοηθούν; Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί (ΕΜ®) και ο Ατταπουλγίτης

Ίδρυση του Συνεταιρισμού: Ιανουάριος 2013
ΑΜ Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας: Δ00109
Έδρα του Συνεταιρισμού: Λ, Δημοκρατίας 28, Αιγίνιο

Στην έδρα μας λειτουργεί εργατήριο και κατάστημα πώληηης

Τηλέφωνα επικοινωνίάς 6949339186 - 6972221922 - 23510 85323

Δραστηριότητες

- Εκπαιδεύσεις και Σεμινάρια

- Πώληση βιολογικών προϊόντων, υποστηρικτικών σε γεωργία, κτηνοτροφία και νοικοκυριό

Προϊόντα ΕΜ και Ατταπουλγίτης

Κοινωνικές Δράσεις, δράσεις δικτύωσης και προβολής

Υποστηρίζουμε ενεργά τη δημιουργία φορέων ΚΑΛΟ

Σητρίζουμε γεωργούς, κτηνοτρόφους στη απεμπλοκή τοους από τη χρήση χημικών 

Ενημερώνουμε για την οικολογική γεωργία και οικολογικό τρόπο ζωής μαθητές ολων των βαθμίδων

Στηρίζουμε ομάδες και εγχειρηματα για τη χρήση των ΕΜ