Δίκτυα

ΔίκτυαΕπειδή πιστεύουμε στη δικτύωση και στην συνεργασία συμμετέχουμε σε φορείς και άτυπα δίκτυα με τα οποία μοιραζόμαστε αρχές και αξίες.

  • Παρατηρητήριο της Κοινωνίας των Πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας
  • Άτυπο Δίκτυο Κοιν. Σ.Επ. της Κεντρικής Μακεδονίας