Φιλοσοφία

Τι είναι Ενεργοί Μικροοργανισμοί; (ΕΜ)

Οι  μικροοργανισμοί βρίσκονται παντού, έχουν μέγεθος 0,1mm και δεν είναι ορατοί με το μάτι, αλλά με μικροσκόπιο. Υπάρχουν τριών ειδών μικροοργανισμοί:

  • Οι παθογόνοι/εκφυλιστικοί (10%)
  • Οι ουδέτεροι μικροοργανισμοί (80%)
  • Οι ενεργοί/αναζωογονητικοί μικροοργανισμοί (10%)

Στο τέλος της δεκαετίας του 1970, ο Dr. Teruo Higa, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Ριουκίου της Οκινάβα (Ιαπωνία), εφάρμοσε την τεχνολογία των ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΕΜ) . Πρόκειται για μια σύνθετη καλλιέργεια   από χρήσιμους  φυσικούς μικροοργανισμούς. Στο αυθεντικό παρασκεύασμα του  συνυπάρχουν περισσότεροι από 80 διαφορετικοί μικροοργανισμοί. Αυτοί αποτελούνται από τρεις βασικές ομάδες : Μαγιά, βακτήρια γαλακτικού οξέος , βακτήρια φωτοσύνθεσης.

Μαγιά: προκαλεί ζύμωση και παράγει βιταμίνες και αμινοξέα

Βακτήρια γαλακτικού οξέως: Προκαλούν ζύμωση της οργανικής ύλης και παράγουν οργανικά οξέα τα οποία αναστέλλουν την ανάπτυξη παθογόνων ιών.

Βακτήρια φωτοσύνθεσης: Αποτελούν το κλειδί στους ΕΜ . Συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας με άλλους ωφέλιμους μικροοργανισμούς, επιτρέποντας να συνυπάρχουν και να αλληλοσυμπληρώνονται 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ  ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  • Η Αρχή της Επικράτησης
  • Η Αρχή της Ζύμωσης

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ( ΕΜ)

  • Ο καθαρισμός, δηλαδή η αποικοδόμηση νεκρής οργανικής ύλης και σταμάτημα των διαδικασιών σήψης.
  • Η αντιοξειδωτική ικανότητα, δηλαδή η περισυλλογή  των ελεύθερων ριζών του οξυγόνου
  • Η ζύμωση , δηλαδή μετατροπή των οργανικών υπολειμμάτων σε πολύτιμες πρώτες ύλες.

Εφαρμόζοντας τους ΕΜ, δημιουργούμε ένα περιβάλλον στο οποίο επικρατούν οι ωφέλιμοι – αναγεννητικοί μικροοργανισμοί με αποτέλεσμα να συντάσσονται μαζί τους και οι ουδέτεροι ,λόγω της τάσης τους να ακολουθούν αυτούς που επικρατούν- Αρχή της Επικράτησης-και αυτό έχει ως αποτέλεσμα , να δουλεύει εποικοδομητικά το 90% του συνόλου των μικροοργανισμών στο συγκεκριμένο περιβάλλον! Μέσω δε της Αρχής της Ζύμωσης παράγονται  βιοενεργά συστατικά, βιταμίνες, ενζυμα, φυσικά αντιβιοτικά, και αντιοξειδωτικά . Με τον όρο ζύμωση χαρακτηρίζουμε τη διαδικασία μεταβολής της οργανικής ύλης  με τη βοήθεια των βακτηριδίων, μυκήτων ή με την προσθήκη ενζύμων. Μ΄ αυτόν τον τρόπο γίνεται η σύνθεση ιατρικών προϊόντων όπως η ινσουλίνη και η πενικιλίνη. Οι μικροοργανισμοί παράγουν συστατικά τα οποία δεν είναι δυνατόν να παρασκευαστούν με χημικές διαδικασίες. Ένα παράδειγμα ένζυμης διαδικασίας είναι η παρασκευή λάχανου τουρσί. Κατά τη διαδικασία αυτή, παράγεται από το φτωχό σε βιταμίνη C ωμό λάχανο, μια τροφή πλούσια σε βιταμίνη C. Αυτό οφείλεται στη δράση των βακτηριδίων γαλακτικού οξέος .

Σύνοψη :

Οι ΕΜ επηρεάζουν το μικροβιακό περιβάλλον ώστε να επικρατούν σ΄ αυτό οι ωφέλιμοι – αναγεννητικοί μικροοργανισμοί εξασφαλίζοντας μια διαδικασία ένζυμης αποδόμησης, χωρίς σήψη, με αποτέλεσμα τη διαφυγή ελάχιστης ενέργειας στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας  συνθήκες ιδανικών επιπέδων παραγωγής στη φυτική και ζωική παραγωγή, μειώνοντας τις ασθένειες  και βοηθώντας να ευδοκιμούν  τα φυτά και τα ζώα και να παράγονται προϊόντα αρίστης ποιότητας χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων!!!! Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο περιβάλλον βοηθώντας στην αποδόμηση ακόμη και βαρέων μετάλλων