Πέτρος Ζαργανης, βιοκαλλιεργητής

Πέτρος Ζαργάνης ομολογεί. Θα ένιωθα μεγάλη ανασφάλεια εάν δεν είχα το ΕΜ® του Dr. Teruo Higa. Η χρήση των ΕΜ® γίνεται από το 2007. Τα βιολογικά προϊόντα με προσθήκη ΕΜ® διατίθενται σε πολλά βιολογικά καταστήματα του νομού Αττικής!