Αριστεα και Νικος Νίκου, Κοζάνη, Χρήση ΕΜ στον μπαξέ μας